"Mellom to stoler"

Terapi og andre tjenester for mennesker med utviklingshemning

Opplever du at det er vanskelig å finne noen du kan snakke med? Jeg tilbyr terapi tjenester for deg som har moderat til lettere utviklingshemning eller syndrom, og eventuelt tilleggsdiagnose. Mange personer med moderat til lettere utviklingshemning, eller deres omsorgspersoner, opplever å ikke få den hjelpen de trenger i forhold til psykisk helse. Dette er et gap jeg ønsker å fylle. 

Siden jeg har et sterkt relasjonsfokus oppfordrer jeg også andre viktige personer til å delta i tjenesten jeg tilbyr når det er behov for dette. 

Jeg tilbyr også samtaler for pårørende og/eller tjenesteytere. 

Noen relevante problemstillinger:

 • ensomhet
 • relasjons vansker
 • tvangstanker
 • angst
 • traume
 • depresjon
 • opplevelse av å ikke passe inn
 • kommunikasjons vansker
 • Motløshet
 • Fastlåste tankemønstre
 • Manglende motivasjon
 • Vansker med å komme igang


Ta kontakt for en uforpliktende samtale