Tone Lise Haraldseid

Ekteskap- og familieterapeut

Terapeut og grunnlegger av Sound Mind Relasjonell Helse. Tone Lise er utdannet vernepleier og har lang erfaring i arbeid med personer med spesielle behov, deres familie og andre systemer de er en del av, slik som skole eller arbeid. I tillegg har hun videreutdanning innen spesialpedagogikk fra NLA i Bergen. Hun har en mastergrad i ekteskap- og familie terapi fra Pennsylvania i USA. I USA og Norge har hun jobbet med par, familier, grupper og individer med et bredt spekter av problemstillinger. Blant annet utfordrende atferd, depresjon, traumer og ulike samlivsproblemer. Tone Lise har erfaring med mennesker fra forskjellige kulturelle bakgrunner. Hun fokuserer på hvordan vi kan bli fanget i ulike mønstre og hvordan komme ut av disse for å forbedre oss selv og de relasjonene vi står i. 

*Tone Lise tilbyr terapi på engelsk ved behov. 

Faglig bakgrunn:

KURS:

  • Sertifisert i Prepare & Enrich 
  • Trauma and Resilience Level 1 
  • Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy
  • Emotional Focused Couple Therapy training 'Externship' - 28 timers kurs ved Ting Liu, PH.D

UTDANNELSE:

  • Mastergrad i Ekteskap og Familieterapi fra Pennsylvania, USA
  • Utfordrende atferd og målrettet miljøarbeid, Universitetet i Agder
  • Spesialpedagogikk 60 sp, NLA
  • Bachelor i Vernepleien, Høyskolen i Bergen