"Learning is a constant process of discovery - a process without an end. "- Bruce Lee

Jeg startet Sound Mind Terapi i 2020. Dette er en nettbasert terapi tjeneste. Jeg tilbyr også kurs og veiledning til ulike instanser. 

Selskapet ble startet av Tone Lise Haraldseid først og fremst for å hjelpe mennesker mot personlig og relasjonell vekst. Vi er ikke isolerte individer. Vi påvirkes av de relasjonene vi er i, på samme måte som vi påvirker andre. Med utgangspunkt i familieterapi, har jeg et helhetlig blikk på mennesket og omgivelsene vi er en del av.

Verdigrunnlag:

  • Vekst
  • Tillit
  • Integritet

Sound mind

'Sound' er knyttet til det å være solid, stabil og sann. Sound kan også bety tone. Grunnen til at jeg bruker dette ordet, er fordi det omfatter flere aspekt. En melodi skapes ikke av en enkelt tone. Den trenger flere toner. Akkurat som vi er ikke ment å være alene. Vi er relasjonelle og ment å skape melodier sammen med andre. Disse kan virke kaotiske, meningsløse, og noen ganger helt nødvendig å endre. 

'Mind' betyr sinn. Sinn er ikke det samme som hjernen. Hjernen er den fysiske delen av vår kropp, hvor våre sanse inntrykk skaper endringer eller forsterker det som allerede er lagret. Nyere forskning viser at hjernen er plastisk. Noe som betyr at hjernen er ikke statisk, men er i stadig endring ettersom hvilke sanseinntrykk, tanker og følelser som filtreres inn. Sinnet er den delen av vår som kan føle, tenke og oppleve. 

Venner, familie, sjef, partner og så videre, kan være årsak til at vi opplever vår livssituasjon som vanskelig, og noen ganger uutholdelig. Vi kan selv se hvordan vi er med på å skape en kaotisk melodi sammen med være nærmeste, og hvordan vi er påvirkes av våre omgivelse og våre omgivelser påvirkes av oss. Jeg anser ikke dette som en enkel prosess, men komplekst og mangesidig. Påvirket av generasjoner før oss, kulturen vi er en del av, våre nære og fjerne relasjoner, jobb situasjon, verdensbilde og så videre. 

Når jeg har personer som kommer til meg for å snakke om de tingene som oppleves vanskelig, er jeg opptatt av at vi sammen ser på de aspektene i livet som er relevante og viktige for å skape en melodi med liv og mening for deg og dere. Sammen kan vi lære og utvide hvordan vi ser på oss selv, andre, verden og hva vi eventuelt trenger å gjøre eller stoppe å gjøre.