Sound Mind Terapi

"Sound Mind relasjonell helse"

Sound Mind Terapi ble oppstartet 2020. Dette er først og fremst en nettbasert terapi tjeneste. Med nettbasert tjeneste mener vi videosamtale over nett via Whereby. Vi tilbyr også kurs og veiledning til ulike instanser. Selskapet ble startet av Tone Lise Haraldseid først og fremst for å hjelpe mennesker mot personlig og relasjonell vekst. For å oppleve forbedring i eget liv og forhold har vi et helhetlig bilde på mennesket. 

Vi er ikke isolerte individer. Vi påvirkes av de relasjonene vi er i, på samme måte som vi påvirker andre. For eksempel, hvis et par jobber mot å bedre deres relasjon, vil dette også påvirke deres barn, og til og med barnebarn. Parforhold er den minste byggestenen i et samfunn og hvis disse rakner vil et samfunn ikke klare å opprettholdes optimalt. Kosthold, trening og andre faktorer som påvirker fysisk helse kan påvirke følelse av angst, depresjon, nedstemthet, motivasjon o.l. Stress, traume, historie og kultur er andre faktorer som påvirker hvem vi er i dag, valg vi gjør og våre relasjoner. For å kunne hjelpe deg på en best mulig måte har vi derfor et tilpasset og helhetlig blikk. Dette bygger på familie system terapi.

Verdigrunnlag:

  • Ærlighet
  • Tillit
  • Integritet

Sound mind

Sound mind leder til relasjonell helse. Grunnen til at 'Sound Mind' er på engelsk, er fordi det da kan nå ut til flere og fordi det ikke er et dekkende ord for Sound på norsk. 

'Sound' betyr blant annet: hel, uskadet, fri fra defekt eller forfall, sunn, ingen sykdom, robust, sterk, bygget på sannhet, rett og lov, gyldig, solid, balansert, fri fra feil, sann, feilfri, og så videre. 

'Mind' betyr sinn. Sinn er ikke det samme som hjernen, men sinnet kan styre over hjernen og påvirke denne gjennom våre tanker. Nyere forskning viser hvordan hjernen er plastisk. Noe som betyr at vi er ikke et offer av våre tanker og følelser, men vårt sinn kan ta valg som skaper nye tanker og emosjonell opplevelse. 

Dette betyr ikke at vi mener at vi må være feilfrie (som ofte er et ubevisst prinsipp mange, spesielt i Norge, lever etter). Nei. Feil er en del av livet og hvor sann vekst kan skje. Med Sound Mind mener vi at det er nøvdendig å ta skritt mot å forbedre oss selv for å kunne oppleve helbredelse i våre forhold. Ønsker du balansert tenkning, stabilt emosjonelt liv, evne til å tenke klart, evne til å ta avgjørelser og til å ha emosjonell modenhet? Nære relasjoner er ofte avslørende for områder som vi trenger å fokusere på for å oppleve dette. Derfor ønsker vi å jobbe først og fremst relasjonelt for å oppnå raskere resultat. Ta kontakt for å ta skrittene mot et sound mind og relasjonell helse.